Kje se nahaja zadrga za vpetje Windstopper vložka?

Zadrga se nahaja na notranji strani pasnega dela hlač.